Wat zijn Dansen van Universele Vrede

Wat houdt het in, waar komen ze vandaan en wie creëerde ze?

Dansen van Universele Vrede ontstonden uit de visie en idealen van Samuel Lewis in de zestiger jaren in de VS, eerst Soefi dans genoemd. Zij zijn bedoeld om vrede, harmonie, genezing en geluk te brengen in onszelf en in de wereld om ons heen. Wij dansen in een kring en zingen zelf mantras en chants uit de hele wereld en ondersteunen dat met eenvoudige gebaren, indien mogelijk op’live’ muziek. Deze vorm van sacrale dans is voor iedereen toegankelijk. Melodie, tekst en beweging zijn gemakkelijk aan te leren.

Dansen van Universele Vrede kunnen een diepe beleving teweeg brengen. Dansen opent je hart. Als echte wereldburgers putten wij uit de rijke tradities van over de hele aarde en ontvangen daaruit universele wijsheid. Wij verbinden ons met de essentie van het leven door ons te concentreren op verschillende archetypes of elementen. We werken met adem, klank en stilte. De opgebouwde energie bij het dansen willen wij doelbewust richten. Je brengt lichaam en geest in harmonie en werkt voor vrede in en om ons heen. Deze actieve en gegronde vorm van meditatie door middel van dans noemen wij, ‘bidden met je lichaam’.

Samuel Lewis 001Samuel Lewis (1896-1971) was een Soefi- en Zenmeester uit San Francisco. Hij was joods, Kabbalist en leerling van de Soefi mysticus en musicus Hazrat Inayat Khan (1882-1927).

Hij verdiepte zich in de Christelijke, Hindoe en Boeddhistische tradities. Als ecologisch landbouw deskundige bereisde hij de wereld en onderhield contact met verschillende Soefi leraren in Pakistan en Egypte.

Samuel Lewis ontwikkelde Dances of Universal Peace en Spiritual Walk aan het eind van zijn leven om spiritualiteit, concentratie, diepgang en vreugde met elkaar te verbinden.

Hij stichtte eind 1970 de Sufi Islamia Ruhaniat Society, S.I.R.S. in verbinding met de Soefi Orde van Hazrat Inayat Khan.

Zijn lang gekoesterde droom kreeg gestalte onder stimulans van de Amerikaanse danspionier Ruth St.Denis met wie hij lange tijd bevriend was. Aangemoedigd door Pir Vilayat met wie hij eind zestiger jaren samenwerkte en die zijn visie ondersteunde, begon hij de Dansen met een kleine groep volgelingen in zijn woonplaats San Francisco. Een van zijn uitspraken over de dansen luidt:

The Dance is the way of life; the Dance is the sway of life.

What life gives may be expressed with body, heart and soul to the glory of God and the elevation of mankind, leading therein to ecstasy and self-realization.

Verily, this is the Sacred Dance.

Samuel Lewis’ motto voor vrede is: Eet, bid en dans samen. Hij creëerde zelf ruim twintig dansen, met de visie: “Je hart uit te drukken ter meerdere glorie van God, ter verheffing van de mensheid en tot zelfrealisatie”. Sam’s ideaal werd werkelijkheid, er zijn honderden nieuwe dansen bij gekomen en er wordt wereldwijd voor de vrede gedanst!

Bij aanvang danssessies wordt vaak de Soefi invocatie gezegd in navolging van Samuel Lewis die dat leerde van Hazrat Inayat Khan, als volgt:

Tot de Ene, de volmaaktheid van liefde, harmonie en schoonheid
het enige wezen verenigd met alle verlichte zielen
die de belichaming vormen van de meester, de geest van leiding.

Aan het slot van dansbijeenkomsten wordt vaak een Boeddhistische zegenwens uitgesproken:

May all being be well, may all being be happy, peace, peace, peace.

Noor en Akbar Helweg brachten de Dances of Universal Peace naar Nederland en geven een erkende opleiding. Zij zijn mentors van het Mentor Teachers Guild en representanten voor Sufi Order International. Zij zijn beiden ingewijd door Pir Vilayat Inayat Khan (1916-2004), zoon van Hazrat Inayat Khan.

Vanaf 1972 gaven Noor en Akbar danstrainingen en workshops door heel Europa.

In 1993 startte zij in hun woonplaats Hilversum een Dansopleiding onder auspiciën van het Internationale Dansnetwerk, PEACEWORKS. Zij hebben al vele dansleiders opgeleid die met succes een eigen danskring leiden.

Lees verder, klik: Noor en Akbar