School voor de Dansen – Nieuwe opzet

Noor en Akbar en een team van coaches, blijven in de nieuwe opzet gemotiveerd om beginnende Dansleiders te begeleiden en te inspireren. Het blijft mogelijk een certificaat te behalen. Een aspirant nodigt een coach uit om bij hun danssessies aanwezig te zijn.

Certificaat Dansleider kan worden toegekend na het volgen van een trainingsperiode van minstens drie jaar. Aankomende dansleiders kunnen afstuderen tijdens een apart georganiseerde dag.

Het Certificaat houdt in: zelfstandig leiden van 20 dansen uit minimaal 6 wereldtradities. De aankomende dansleider moet in staat zijn dansbewegingen en de gezongen melodieën over te dragen met de juiste afstemming. Zij worden tevens geacht op de hoogte te zijn met de geschiedenis van de Dansen van Universele Vrede en het ideeëngoed van Samuel Lewis, de grondlegger van de Dansen en de leraren die hem inspireerden, Ruth St.Denis en Hazrat Inayat Khan. Verdieping in de verschillende wereldtradities van de mensheid is noodzakelijk. Keuze van een mentor, het maken van beknopte scripties en lidmaatschap van Dances of Universal Peace International is vereist.

 Wat is bij vorming tot dansleider van belang:

Aanleren dansen, bewegingen en melodie
Betekenis van en informatie over de dansen
Afstemming, voorbereiding en presentatie
Loopoefening op archetypen, Spiritual Walk
Ademhalingsoefening, basis stemvorming
Houding, gebaar en lichaamsexpressie 
Persoonlijke begeleiding en mentorrelatie
Dansen leiden met feedback van een coach
Muzikale begeleiding, trommelen
Programmakeuze en thematisch werken
Werken met rituelen en geleide meditatie
Zelfstudie grote wereldtradities 

Bestelbaar via de School voor de Dansen:

  • Dansinstructie materiaal, beschrijving en muzieknotatie, los of in thema bundel, zie schema jaarcursus. Voorbeeld Dansinstructieblad.
  • Praktische Handleiding voor Dansleiders, 35 pagina’s, A4
  • Door cursisten ingezongen muziekvoorbeelden, 12 thema-CD’s elk met ±15 dansen, zie het CD overzicht en Cursusprogramma.

Bestellen.

Noor en Akbar Helweg: Verder lezen klik: Noor en Akbar
Noor en Akbar brachten de Dances of Universal Peace naar Nederland en gaven een erkende lerarenopleiding sinds 1993. Zij zijn seniormentors Mentor Teachers Guild, M.T.GZe gaven workshops en danstrainingen door Europa sinds 1972. Zij introduceerden in 2008 een School voor de Dansen van Universele Vrede. Hun voormalige studenten hieronder afgebeeld. Als nestoren ondersteunen zij hen en begeleiden ook muzikaal.

Lia Groen: lia.groen@hetnet.nl
Lia leidt sinds 1999 dansgroepen in Leeuwarden en werkt samen met Wyts Dijkstra. Zij studeerden beiden af bij Noor en Akbar in 2000. Haar man Cor van Zanten begeleidt haar op trommel. Samen hebben zij drie kinderen. Zij leidt een studiegroep Aramees, naar het werk van Neil Douglas-Klotz. Veel inspiratie put zij uit de natuurreligie in het bijzonder dolfijnen. Zij bezocht Leilah Be in Hawaii. Zij organiseert samen met anderen de laatste jaren het Zomer Danskamp.

Marlou Schoenmakers: www.centrumleela.nl
Marlou kwam in 1986 in contact met Indiase bhajans en mantra’s. Dit bracht haar leven in een creatief proces. Deze stroom vertakte zich in een cirkel van Mandala en in een cirkel Dansen van Universele Vrede. Eind 1996 voltooide zij de opleiding en brengt sindsdien beide cirkels in de wereld. Zij leidt mantrazang en begeleidt zichzelf op hamonium, haar man Jos speelt trommel, o.a. in het Danskamp. Zij wonen in Nuth, Z. Limburg en geven cursussen in een prachtig atelier aan huis.

Jan Linssen: www.mantradans.nl
Jan werkt als docent drama aan de Hogeschool Drenthe en speelt gitaar.
Hij kwam in 1999, in contact met Dansen van Universele Vrede, volgde de dansopleiding en rondde die in 2004 af. Hij leidt al jaren regelmatig dansen op verschillende plaatsen in Drenthe en Overijssel. In 2005 leerde hij Prajnaparamita kennen. Zij is voor hem een belangrijke bron van inspiratie en hij speelt in de zeven leden tellende band Gita Vinanda op haar bijeenkomsten.

Rika Lackin: rikasera@hotmail.com Rika volgt actief het Soefi pad sinds 1990 en is leider van het Soefi Centrum Breda. Zij leerde de dansen kennen door het Soefisme en leidt dansen voor de Soefi Beweging. Zij begon in 2000 met de opleiding Dansen van Universele Vrede bij Noor en Akbar en ontving het certificaat. Zij leidde regelmatig dansen in de Zomer Danskampen. Rika is leerkracht in het basisonderwijs.

Zubin Nur Westrik: www.peaceplace.nl
Zubin vond het Soefi pad in 1995 en kwam hierdoor in contact met de Dansen van Universele Vrede die zij ervaart als een deel van haar spirituele weg. Naar haar gevoel openen de Dansen een deur naar de diepte van de ziel en brengen je in contact met de Eenheid van Alles. Zubin schildert en speelt saxofoon. Zij leidt de Dansen rond haar woonplaats Arnhem, Den Haag, in Europa, de V.S. en in verschillende kampen. Ze beëindigde haar opleiding in 1999.

Informatie  Noor Helweg-McGuigan
Hermelijnlaan 9, 1216 EB Hilversum, NL
035 – 62 49 570, noorhelweg@gmail.com