Over Noor en Akbar

Noor en Akbar Helweg brachten de Dances of Universal Peace naar Nederland, zij zijn mentors van het Mentor Teachers Guild en gaven tot en met 2010 een erkende opleiding. Sindsdien begeleiden zij aankomende dansleiders individueel. Wanneer zij hebben aangetoond de dansen te kunnen leiden met de juiste afstemming en het geven van goede achtergrond informatie ontvangen zij hiervoor een erkenning en kunnen indien zij aan alle vereisten van het MTG voldoen een diploma ontvagen.

Vanaf 1972 gaven Noor en Akbar danstrainingen en workshops door heel Europa. In 1993 startten zij in hun woonplaats Hilversum een Dansopleiding onder auspiciën van het Internationale Dansnetwerk, PEACEWORKS, een driejarige Jaarcursus. Zij hebben al vele dansleiders opgeleid die met succes een eigen danskring leiden.

Sinds 2008 is deze Danstraining, onder de naam ‘School voor Dansen van Universele Vrede’, voortgezet met medewerking van dansleiders die voorheen de opleiding bij Noor en Akbar volgden. Samen creëerden zij de Jaarcursus en Opleiding. Zij stelden Nederlandse instructie bladen samen van meer dan 300 dansen, vertaald uit bestaande uitgaven en ongepubliceerd materiaal en maakten zelf ook enkele dansen.

Noor treedt voornamelijk op als de dansinstructeur, terwijl Akbar haar ondersteunt met muziek en het geven van achtergrond informatie. Hij is grafisch vormgever, kalligrafeerde muzieknotatie en schreef een ‘Praktische Handleiding voor Dansleiders’. Hij verzorgt de opname en CD-productie van muziekvoorbeelden en maakte foto sessies en albums, te zien op het internet.

Pir Vilayat

Noor en Akbar zijn representanten in de Inayati Soefi Orde geleid door Pir Zia, de kleinzoon van Inayat Khan, www.inayatiorde.nl. Zij zijn ingewijd door het toenmalig hoofd van de Orde, Pir Vilayat Inayat Khan (1916-2004), oudste zoon van Inayat Khan (1882-1927).

Vanaf het begin van de 70er jaren zijn zij ook verbonden met de S.I.R.S. Sufi Islamia Ruhaniat Society, tegenwoordig Sufi Ruhaniat International, SRI, www.ruhaniat.org.

Samuel Lewis, leerling van Inayat Khan, grondlegger van de Dansen van Universele Vrede, stichtte de S.I.R.S. kort voor zijn heengaan.

Inayat Khan bracht het Soefisme in het Westen met een universele wereldbeschouwing die staat voor ‘eenheid van religieuze idealen’, ‘geestelijke vrijheid’ en ‘gegronde spiritualiteit’.

Inayat Khan’s Soefi motto is, ‘Liefde, Harmonie en Schoonheid’. Hij zei, ‘Muziek en dans is de religie van de toekomst’.

Dans is de ultieme uitdrukkingsvorm voor wat ons innerlijk beroerd.

Noor en Akbar zijn net als Samuel Lewis door het Westers Soefisme geïnspireerd en door Pir Vilayat aangemoedigd om de Dansen in de wereld te brengen. Samuel Lewis is voor hen een groot voorbeeld van ruimhartigheid en humor, samen met zijn diepe betrokkenheid voor de vrede, geluk en welzijn van de medemens. Zij willen zijn geestelijk erfgoed levend houden en doorgeven.

Noor ontdekte het Soefi pad en werd ingewijd door Pir Vilayat Inayat Khan in 1970. In dat jaar ontmoette zij tijdens een van zijn seminars Samuel Lewis en danste met hem in Central Park. Noor leerde de Dansen van Sitara Tessler, secretaris van S. Lewis in New York. In 1971 introduceerde Noor op aandringen van Pir Vilayat de Dansen van Universele Vrede in Nederland. Zo startte Noor in 1972 wekelijks dansen in De Kosmos te Amsterdam, waar zij Akbar leerde kennen. Noor begeleidt de dansen met verschillende trommels. Akbar speelt cimbaal of trommel. In 1973 werd Akbar ook ingewijd door Pir Vilayat.

Historisch overzicht Noor en Akbar in relatie tot de Dansen

Nadat Noor en Akbar elkaar in 1972, in De Kosmos te Amsterdam ontmoetten, bleven zij wekelijks dansen geven. Zij bezochten sinds 1972 vele jaren de seminars en Zenith zomerkampen van de Internationale Soefi Orde in Chamonix Frankrijk, de VS en nadien in Zwitserland. Ook hier leidden zij de Dansen van Universele Vrede. Zij gaven workshops in Frankrijk, België, Duitsland, Engeland en Ierland. Zij dansten juni 1989, in Berlijn voor de vrede en zagen door hun toedoen de muur vallen!

Sindsdien is daar een vaste danskring ontstaan en kwamen zij jaarlijks terug. Zij hebben daar ook een vierjarige Verdiepingscursus geleid. Zij gaven een opleiding in Ierland en mochten daar een aantal nieuwe dansleiders een certificaat uitreiken. Ook in Bremen is een vaste danskring ontstaan en komen zij sinds 1992 jaarlijks een workshop leiden. Nadat De Kosmos als spiritueel centrum ophield, begonnen zij in 1993, de Jaarcursus te Hilversum.

Zij verbonden zich intens met verschillende activiteiten van de Soefi Orde Nederland en de Soefi Beweging. Zij bekleden diverse functies in de Orde en treden op als Cherag (priester), bij de Universele Erediensten van de Soefi’s. Als zodanig zijn zij sinds 1980 verbonden aan het Soefi Centrum Hilversum. Ook hier leiden zij geregeld dansen na een eredienst.  

Zij studeerden verder bij Stephan Lubienski en Vimala Thakar en werden ingewijd in het Medicijnwiel van the Bear Tribe door Sun Bear.  Zij ondernamen spirituele reizen naar India, Turkije en VS.

Zij ontmoetten Suleiman Dede en Reshad Feild, ontvingen een inwijding in de Mevlana Soefi Orde van de Wervelende Derwisjen. Gedurende een tweejarige periode in de VS, 1976-77, verbleven zij in de Soefi Khanka van Santa Fe en de Lama Foundation, een communiteit hoog in de Rocky Mountains waar Samuel Lewis o.a. werkte en begraven is. Zij woonden ruim een jaar in Los Angeles en dansten daar met Tasnim Fernandes. Samen met Neil Saadi Douglas-Klotz stichtte Tasnim in 1982 het Internationale Netwerk voor de Dansen INDUP en het Mentor Teachers Guild MTG.

Noor en Akbar namen die eerste tijd zitting in het bestuur.

In 1988 nodigden zij Saadi Douglas-Klotz uit naar Nederland, kozen hem als mentor en verbonden zich met de Ruhaniat Soefi Orde van Samuel Lewis, onder de tegenwoordige leiding van Pir Shabda Kahn.

Zij verdiepten zich in het inspirerend onderzoek van Saadi in de betekenisvolle Aramese woorden van Jezus van Nazareth en andere Midden-Oosterse mystiek.
Noor en Akbar geven de prachtige dansen en melodieën die daaruit ontstonden door. Akbar hielp bij de vertaling van zijn boek ‘Gebeden van de Kosmos’. Sinds 1990 bezochten zij jarenlang de Peace Thru the Arts (PTA) danskampen in Engeland.

Daar vond veel uitwisseling van nieuwe dansen plaats. Zij deden hier veel inspiratie op en leidden danssessies.

In Ierland ontmoetten zij Matthew Fox in 1992 toen zij uitgenodigd waren dansen te leiden.
Matthew Fox was vriend en collega van Saadi aan Holy Name College in de VS. Vanuit zijn beweging Creation Centered Spiritality, leerden zij de waarde kennen van de oorspronkelijk christelijke mystiek.
Ook hieruit creëerde Saadi vele dansen onder de naam Creation Dances.

Zomer 2007 kregen Noor en Akbar en de Nederlandse dansfamilie een nieuwe impuls door het bezoek van Leilah en Bodhi Be uit Hawaï die een schat van z.g. zikr (=herinnering) dansen presenteerden.

In een lange vrienden relatie met met Atum O´Kane (Soefi Orde) die o.a. regelmatig workshops leidt en cursussen geeft in Spiritual Guidance, worden zij nog steeds geïnspireerd en gevoed en bevestigd in het voortzetten van hun werk.

In 2007 werd onze mentor relatie met Saadi Douglas-Klotz beëindigd. Wij danken hem voor zijn inspirerende begeleiding en vriendschap in de jaren die achter ons liggen.

Wij zijn verheugd dat Tansen O’Donohoe aanbood Akbar’s mentor te zijn en Anahata Moore is Noor’s mentor.

Sinds de PTA kampen in Engeland begin negentiger jaren zijn wij goed bevriend met Tansen en Anahata.

Na een reis door De Woestijn in Tunesië in 2008 ontvingen Noor en Akbar een extra naam van de Bedoeinen. Noor kreeg Aziza en Akbar kreeg Barakka. Wij mogen dit zien als een bekroning en erkenning.

Persoonlijke achtergronden

Noor McGuigan (1945), is yogalerares en senior mentor voor de Dansen. Zij is geboren in New York City in een familie van Ierse immigranten, van huis uit R.K. Zij studeerde kunstgeschiedenis en beeldende kunst.

Zij was zweminstructeur en leidde daarna een reisbureau. Zij maakte enkele wereldreizen en verbleef langere tijd in Iran, India en Nepal. Zij verdiepte zich in vele culturen, tradities, mystiek en spiritualiteit, studeerde met Josef Campbell, Sri Chinmoi en Swami Satchitananda en yoga met Swami Vishnudevananda.

Noor geeft persoonlijke begeleiding op het Soefi pad en is retraite gids, zij is Soefi Healing Conductor en leidde Ziraat activiteiten.

Samen hebben Noor en Akbar twee volwassen kinderen. Hun zoon Joris, leerkracht Vrije School, speelt gitaar en begeleidde samen met zijn vriendin Rahayu Dragtsma o.a. het kinderprogramma tijdens het Zomer Danskamp 2007. Joris deed voorheen al kinderbegeleiding tijdens het Soefi Kamp in Zwitserland.

Akbar, Lodewijk, Wiet (1934) geboren in Den Haag, is graficus, kalligraaf, vormgever, fotograaf, schildert en schrijft en dicht. Aquarellen zij te zien op deze site onder fotoalbums. Hij speelt piano, percussie en cimbaal.  (Dit snaarinstrument wordt ook wel santoor,hammer dulcimer of hackbrett genoemd.)

Op cimbaal begeleidt hij de muziek bij de Dansen. Hij verdiepte zich in de grote wereldtradities, religie, mystiek en filosofie. Komend uit een niet religieus artistiek gezin bekeerde hij zich in zijn jeugd tot het evangelisch christendom tijdens een bezoek van Billy Graham aan het Olympisch stadion en deed bijbel studie bij Youth for Christ en Moody Institute. Hij deed daar afstand van en verdiepte zich daarna in Antroposofie en Theosofie, Krishnamurti e.a.

Hij praktiseerde hij Tai Chi en Vipasana meditatie bij Bruno Mertens, bekend van Tidorp. Na de ontmoeting met Noor in De Kosmos voelde hij zich meteen thuis op het Soefi pad, volgde de teachings van Hazrat Inayat Khan en Pir Vilayat.  Hij bezocht vele seminars en zomerkampen en werd lid van het Soefi koor Heart en Wings. Hij werd secretaris van de Soefi Orde Nederland en verzorgde vanaf 1982, jarenlang opnamen en de publicatie van het blad De Boodschap, tegenwoordig Sofia. Akbar zat zo’n 10 jaar in de organisatie van de Soefi weekeinden in conferentieoord ‘Land en Bosch’, ’s-Graveland.

Parallel hieraan volgde hij het joodse Leerhuis onder leiding van Henry van Praag. Zie ook interview, Je naam als leidraad Amarja Kamp, Sofia december 2009, tijdschrift Soefi Orde Nederland

Wiet Akbar geeft lezingen en muzikale diapresentaties door heel Nederland. Beroepsmatig werkte hij als fotolithograaf na opleiding aan de Amsterdamse Grafische School.
Hij werkte 14 jaar bij de Amsterdamse Cliché Fabriek en leidde daar verschillende leerlingen op.
Hij werkte daarna als fotolithograaf en chef Lay Out bij verschillende firma’s ook in de VS.

Sinds terugkeer in Nederland 1979, werkte hij als freelance muziekkalligraaf bij de NOS muziek bibliotheek, Uitgeverij Gooi en Sticht en bij de Nederlands Christelijke Federatie Muziekbonden.

Zijn grote interesse ligt bij de muziek. Hij verzamelde uitgebreid alle stijlen en periodes klassiek, pop muziek, jazz, blues, folk, singers and song writers, naast volks- en wereldmuziek, Turks, Arabisch, in het bijzonder Soefi muziek, muziek uit India, Indonesia, China, Tuva, Afrika, Latijnse muziek, Flamenco, Fado en vooral Ierse muziek.

De vader van Wiet, Tonny Helweg speelde bij De Ramblers, zij stammen uit een bekend geslacht van zilversmeden Helweg te Amsterdam.

Uit zijn eerste huwelijk heeft Wiet ook twee kinderen.
Karolien Helweg is beeldend kunstenaar. Zij onderneemt samen met haar partner Ruben LaCruz schilderprojecten met allochtone ouderen, kansarmen in Nederland en Curaçao. Zij is bekend van de Patchwork kunstprojecten ‘Drijvende Boeddhabeelden in de Vondelpark vijver’, ‘Drijvende Baljurken in Hofvijver’.

Van zijn oudste zoon Wes heeft hij twee kleinzonen, Lucas (1996) en Jens (1999).

Noor en Wiet Akbar zijn gezegend met vijf kleinkinderen.

Zoon Joris en Rahayu Dragtsma kregen drie zonen Nuwan Leonard Uriel-18 april 2009, Indra Leander Rafael-12 mei 2011, Kjeld Valentijn Gabriel, 28 april 2015.

Dochter Roswitha en Idse Hiemstra kregen een dochter Falke Liona-26 juni 2009 en een zoon Felix Wigo-15 maart 2012.